vien

KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2022)

    Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022), Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM kính gửi đến toàn thể anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng Công an Nhân dân nói riêng lời tri ân và chúc mừng chân thành, tốt đẹp nhất! 

    Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và đầy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

    Ngày 19/8 đánh dấu sự khởi đầu thành công của cách mạng Việt Nam, đưa nước ta thoát khỏi ách đô hộ 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày để tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã không ngại khó khăn, gian khổ,một lòng bảo vệ Tổ quốc đã hy sinh anh dũng nơi chiến trường. 

    Cứ đến ngày 19/8, tinh thần của cuộc Cách mạng tháng 8 cùng sự hy sinh của lực lượng Công an Nhân dân, mỗi cá nhân trên đất nước chúng ta, con cháu của các thế hệ mai sau cùng đồng lòng hướng về lực lượng Công an Nhân dân và bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng với các vị anh hùng đã mang lại nềnđộc lập, tự do cho dân tộc ngày nay. 

(Nguồn ảnh: Trung tâm Văn hoá tỉnh Đắk Lắk)