vien

THÔNG BÁO TẠM NGHỈ

     Nhằm tạo điều kiện cho các bạn học sinh thi học kỳ I và học Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Bồi Dưỡng Văn hóa Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh thông báo tạm nghỉ.
⏱ Thời gian: 25/12/2023 - 07/01/2024
⏱ Hoạt động lại: 08/01/2024
    Chúc các bạn học sinh ôn tập thật tốt để "vượt vũ môn" với kết quả cao!