vien

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2023 - 2024

    Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi thời gian khai giảng khóa học kỳ 2, năm học 2023 - 2024.
  • Theo đó, buổi học đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 18/12/2023.
    Nhanh tay đăng ký để dành cho mình một "slot" trong học kỳ mới nào các bạn ơi!