vien

THƯ NGỎ MỜI THAM DỰ HỘI THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM STEM TRONG TRƯỜNG HỌC "KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN", NĂM HỌC 2023 - 2024